Inauguracja inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach europejskich, głos organizacji reprezentujących pacjentów ma w debacie publicznej coraz większe znaczenie. Działania i projekty przez Państwa realizowane, wywierają znaczący wpływ na kształt sytemu ochrony zdrowia i w efekcie poprawiają sytuacje samych pacjentów. Dziś, kiedy wszyscy mierzymy się z wyzwaniami związanymi z pandemią SARS-Cov-2, rola Państwa organizacji staje się jeszcze bardziej istotna. Projekt PACJENCI.PRO powstał, aby wesprzeć rozwój kompetencji Państwa organizacji. Prowadzone działania badawcze, szkoleniowe i doradcze będą ukierunkowane na wzmocnienie niezależności i samodzielności organizacji. Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

W ramach projektu PACJENCI.PRO zaplanowano następujące działania:

1. Rozwój kompetencji i niezależności

  1. Kluczowym celem projektu PACJENCI.PRO jest wspieranie rozwoju i niezależności organizacji pacjentów w Polsce. W ramach projektu, Państwa organizacje będą miały możliwość skorzystać z różnych form edukacji i wymiany doświadczeń, jak np.:

   • warsztatów z zakresu zarządzania organizacją, pozyskiwania funduszy, zarządzania strategicznego i komunikacji,
   • seminariów on-line z udziałem innych organizacji pozarządowych,
   • doradztwa – indywidualnych konsultacji z ekspertami w dziedzinie zarządzania, fundraisingu i komunikacji.

   2. Wypracowanie rekomendacji dot. roli organizacji pacjentów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce

  Organizacje bezpośrednio reprezentujące pacjentów – czyli głównych uczestników systemu ochrony zdrowia, powinny mieć znaczący wpływ na kształt tego systemu i zagwarantowane w przepisach prawnych miejsce w procesach decyzyjnych. Chcemy uczyć się od najlepszych i korzystać z rozwiązań sprawdzających się w innych krajach.  

  Rozpoczęliśmy już prace nad raportem pt. Rola organizacji pacjentów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. 

  W kolejnym kroku, planujemy we współpracy z Państwem opracowanie Kierunki zmian dla zwiększenia partycypacji organizacji pacjentów w Polsce.

  Najbliższe wydarzenia zaplanowane w ramach projektu:

  1. Przeprowadzenie badania ankietowego, niezbędnego do opracowania Raportu „Rola organizacji pacjentów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie”. 
   Zwracamy się z prośbą, o wypełnienie załączonej ankiety do 17 kwietnia br., której zadaniem jest ocena zakresu zaangażowania organizacji pacjentów w procesach kształtujących system ochrony zdrowia. Badanie ankietowe pozwoli także na analizę Państwa potrzeb i stanie się przyczynkiem do dyskusji, o budowaniu silnej i niezależnej pozycji organizacji pozarządowych.
  1. Zaproszenie do Rady Programowej projektu
   Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatur z Państwa organizacji, do członkostwa w Radzie Programowej projektu PACJENCI.PRO. Wierzymy, że to właśnie organizacje zrzeszające pacjentów, powinny zająć w niej szczególne miejsce. Zgłodzenia do Rady prosimy przesyłać na adres kontakt@pacjenci.pro do 30 kwietnia br.
  1. Warsztaty online dla Organizacji Pacjentów
   Już dzisiaj serdecznie zapraszamy, do wzięcia udziału w pierwszych warsztatach, które odbędą się w maju. Mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w Polsce, spotkanie będzie zorganizowane w formule on-line. O dokładnym terminie i kolejnych aktywnościach będziemy informować wkrótce.

  Zdajemy sobie sprawę z tego, że aktualna sytuacja epidemiczna jest dla wszystkich, a w szczególności dla pacjentów, wyjątkowo trudna.  To czas, w którym musimy zreorganizować swoje życie, aby zminimalizować skutki pandemii. Może to być jednak również dobry moment na podjęcie wspólnych działań i edukację, która w przyszłości posłuży polskim organizacjom pacjentów.

  Zapraszamy do włączenia się w działania realizowane w ramach projektu i śledzenia naszych aktywności na stronie www.pacjenci.pro. Zachęcamy również do kontaktu z naszym zespołem projektowym pod adresem: kontakt@pacjenci.pro.

  W imieniu organizatorów,

  dr hab. Joanna Gotlib

  Dziekan
  Wydział Nauk o Zdrowiu,
  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Warszawa, 10 kwietnia 2020 r.

  Bogna Cichowska-Duma

  Dyrektor Generalny
  Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

  Projekt PACJENCI.PRO powstał, aby wesprzeć rozwój kompetencji organizacji pacjentów. Prowadzone działania badawcze, szkoleniowe i doradcze będą ukierunkowane na wzmocnienie ich niezależności i samodzielności i mogą być cennym wsparciem dla realizacji ich celów statutowych oraz służyć wzmacnianiu ich roli w budowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

  Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

  W imieniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pragniemy zaprosić wszystkie organizacje zrzeszające pacjentów, do udziału w nowym projekcie: PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów.

  Czytaj więcej: Inauguracja inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów