Za nami warsztat zorganizowany w partnerstwie z Centrum e-Zdrowia, pt. „E-zdrowie: Jaką wartość w rozwój rozwiązań cyfrowych wnoszą doświadczenia organizacji pacjentów?”.

Spotkanie odbyło się 13 lipca. Prezentacje nt. usług e-zdrowia wygłosili: Marta Błędowska, Kierownik Wydziału Projektów Edukacyjnych – CeZ, Bartłomiej Chmielewski oraz Jakub Nowak z Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowia, CeZ.

Swoją obecnością zaszczycił nas również Paweł Kikosicki, Dyrektor Centrum e-Zdrowia, który wraz z koordynatorami projektu PACJENCI.PRO powitał uczestników wydarzenia.

Zagadnienia poruszone podczas spotkania dotyczyły:

  • głównych obszarów działalności Centrum e-Zdrowia,
  • inicjatyw/projektów realizowanych przez Centrum e-Zdrowia i zasad, na jakich mogą włączyć się w nie organizacje pacjentów,
  • wartości, jaką Centrum e-Zdrowia czerpie z wiedzy i doświadczenia organizacji pacjentów,
  • wpływu organizacji pacjentów na rozwój usług e-zdrowia oraz funkcjonalności usług cyfrowych wdrażanych przez Centrum e-Zdrowia (np. Internetowe Konto Pacjenta i Elektroniczna Dokumentacja Medyczna).

    Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem i prezentacjami omawianymi podczas warsztatu:

Mając na uwadze rosnącą rolę rozwiązań cyfrowych w systemie ochrony zdrowia, wiemy jak ważna jest edukacja organizacji pacjentów w tym zakresie. Dlatego dzielimy się z Państwem pytaniami i odpowiedziami, jakie pojawiły się w trakcie warsztatu, pt. „E-zdrowie: Jaką wartość w rozwój rozwiązań cyfrowych wnoszą doświadczenia organizacji pacjentów?”, których udzielił zespół Centrum e-Zdrowia.

W przypadku kolejnych pytań – zapraszamy do kontaktu z Akademią CeZ wysyłając maila na adres: akademiaedm@cez.gov.pl.

***

Przypominamy rozmowę z dyr. Pawłem Kikosickim, przeprowadzoną w ramach Rozmowy.PRO:

„Rozwiązania cyfrowe tworzymy nie tylko dla użytkowników, lecz z użytkownikami. Głos organizacji pacjentów jest dla nas bardzo ważny. Podkreśla to nasza strategia, która została wydana w styczniu tego roku (…) Usług cyfrowych w zdrowiu będzie coraz więcej, dlatego już dziś chcemy dzielić się z organizacjami pacjentów naszą wiedzą w tym zakresie (…)”.

***

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu PACJENCI.PRO, realizowanego w partnerskiej współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Partnerem spotkania było Centrum e-Zdrowia. Projekt PACJENCI.PRO objęty jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.