11 marca gośćmi red. Joanny Matuszewskiej w audycji „Bądź zdrów” były Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji w Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Anna Kupieckiej, prezes Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej. Rozmowa dotyczyła roli organizacji pacjentów. Czy przedstawiciele pacjentów powinni mieć wpływ na decyzje dotyczące zdrowia? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!

Organizacje pacjentów są różne. Jedne są małe – działają regionalnie w swoich małych miejscowościach i tam wspierają pacjentów. Są też większe – bardziej widoczne. Projekt Pacjenci.PRO ma na celu wzbogacić, nauczyć, wyedukować i te mniejsze organizacje i te duże – mówiła Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji w Biura Rzecznika Praw Pacjenta

O tym, czy głos pacjentów jest brany pod uwagę w dyskusji nt. ochrony zdrowia opowiedziała Anna Kupiecka,prezes Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej, członek Rady Programowej Pacjenci.PRO: Instytucje powinny coraz częściej uświadamiać sobie, że mają w organizacjach pacjentów źródło wiedzy, z której mogą czerpać. Nasza wiedza praktyczna, stanowiska mogą wzbogacić ekspertów i przedstawicieli instytucji, którzy tworzą rozwiązania dla pacjentów.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Koniecznie wysłuchajcie całej rozmowy!