Organizacje pacjentów od lat realizują wiele działań, nie tylko na rzecz swoich podopiecznych, ale także na rzecz zdrowia całego społeczeństwa. Szczególnie dziś – w czasie pandemii COVID-19 – doświadczenie i głos pacjentów są nieocenione w debacie publicznej na temat kształtu polityki zdrowotnej.  

Obszary i procesy zaangażowania pacjentów w opiece zdrowotnej oraz przyszłość i rola organizacji pacjentów w systemie ochrony zdrowia były głównymi zagadnieniami dyskusji, w których brali udział przedstawiciele administracji publicznej, środowisk akademickich, eksperci systemowymi, klinicyści oraz organizacje pacjentów podczas konferencji pt. System ochrony zdrowia dziś i jutro. Perspektywa i doświadczenia organizacji pacjentów. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się również eksperci systemu ochrony zdrowia z Czech oraz Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy debaty są zgodni – zrozumienie potrzeb pacjentów i wyzwań w ochronie zdrowia, to wkład organizacji pacjentów cenny dla wszystkich instytucji odpowiedzialnych za współtworzenie polityki zdrowotnej państwa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które 10 listopada 2022 r. wzięły udział w konferencji.

Poniżej zamieszczamy materiały podsumowujące kluczowe wnioski z dyskusji.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania – materiały są do Państwa dyspozycji.