Badania ankietowe  nt. roli organizacji pacjentów w polskim systemie opieki

W ramach Pacjenci.PRO we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz firmą badawczą HTA Consulting, powstaje raport opisujący najlepsze wzorce systemowego zaangażowania organizacji pacjentów w krajach na całym świecie. Naszym celem jest przeanalizowanie istniejących mechanizmów zaangażowania organizacji pacjentów w polskim systemie ochrony zdrowia, następnie porównanie ich z innymi państwami i identyfikacja obszarów wymagających reformy.
Równolegle prowadzimy badania mające na celu wypracowanie kierunków zmian dla zwiększenia partycypacji organizacji pacjentów w naszym kraju.

Dlatego zapraszamy wszystkie organizacje pacjentów oraz osoby aktywnie działające na rzecz pacjentów do zaangażowania się w badania i podzielenia się z nami opiniami oraz oceną aktualnej sytuacji polskich pacjentów w tym obszarze. Źródłem wiedzy, będą dla nas dane z wypełnionych ankiet:

Ankieta III
Rola organizacji pacjentów w procesie wdrażania lub zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych
https://pacjencipro.hta.pl/index.php/957972?token=xnr4XVqhegTzsSp&newtest=Y&lang=pl

Ankieta II
Rola organizacji pacjentów w procesie wdrażania reform systemowych
https://pacjencipro.hta.pl/index.php/437655?token=RpaOiTHOhGICarN&newtest=Y&lang=pl

Ankieta I
Rola organizacji pacjentów w procesie refundacyjno-cenowym
https://pacjencipro.hta.pl/index.php/364433?token=uID386Y2sIFMnl&newtest=Y&lang=pl

Dziękujemy za poświęcony czas.

Dodatkowych informacji na temat wypełniania ankiet udziela:
Paulina Rolska, HTA Consulting: E: p.rolska@hta.pl, T: 602 644 578

Pytania dotyczące programu PACJENCI.PRO, prosimy kierować na adres: kontakt@pacjenci.pro.

Partnerami projektu są Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

Projekt PACJENCI.PRO powstał, aby wesprzeć rozwój kompetencji organizacji pacjentów. Prowadzone działania badawcze, szkoleniowe i doradcze będą ukierunkowane na wzmocnienie ich niezależności i samodzielności i mogą być cennym wsparciem dla realizacji ich celów statutowych oraz służyć wzmacnianiu ich roli w budowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

W imieniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, pragniemy zaprosić wszystkie organizacje zrzeszające pacjentów, do udziału w nowym projekcie: PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów.

Czytaj więcej: Inauguracja inicjatywy PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów